Всеукраїнська олімпіада

Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійних здібностях.

Олімпіада проводиться щороку з метою: підвищення якості підготовки фахівців; системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Основними завданнями Олімпіади є: виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей; стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників; формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності; відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах.

Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців.

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Олімпіада з галузі знань, спеціальності – це творче змагання з професійної та практичної підготовки студентів старших курсів відповідних галузей знань, спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої освіти.

Всеукраїнська студентська олімпіада проходить щорічно у два етапи. І-й етап проводиться у січні-лютому в УкрДУЗТ, а ІІ-й етап – у квітні-травні цього ж року у закладах вищої освіти, які визначені МОН базовими за відповідною дисципліною.

Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями кожного з етапів Олімпіади та учасниками наступного етапу і нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно.

Всеукраїнська олімпіада