25 Грудень 2020

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК АРСЕНЕНКОМ Д.В.

02 жовтня 2020 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Арсененко Данилом Володимировичем, асистентом кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту. Назва дисертації: «Удосконалення логістичного управління транспортуванням зернових вантажів залізничним транспортом». Шифр та назва спеціальності – 05.22.01 – транспортні системи. Захист відбувся у спеціалізованої вченої раді Д 64.820.04  Українського державного університету залізничного транспорту. Науковий керівник: Ломотько Денис Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Наказом МОН України № 1471 від 26.11.2020 р. рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня кандидата технічних наук Арсененку Данилу Володимировичу затверджено. Висловлюємо велику вдячність голові ради – д.т.н., проф.,  ректору університету Панченку С.В., членам спеціалізованої вченої ради Д 64.820.04 та офіціним опонентам.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК АРСЕНЕНКОМ Д.В.