24 Грудень 2020

Розширене засідання кафедри іноземних мов

24.12.20 Відбулося розширене засідання кафедри іноземних мов.  

Серед запрошених: директор ННЦГО, к.і.н., доц. Костянтин Колесник, завідувач навчально-методичного кабінету, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Гасieва Наталія Костянтинівна (Бахмутський коледж транспортної інфраструктури) та Голова студентської ради ННЦГО Вадим Кириченко. Розглянули зміни до ОПП Переклад англійська мова і література.  

У результаті спільної праці викладачів кафедри та роботодавців над вдосконаленням освітньої програми Переклад англійська мова і література було прийнято рішення основну дисципліну Практичний курс (англійська мова), яка розподілена на аспекти: «Лексика», «Граматика» та «Аналітичне читання» з навчального року 2021-2022 доповнити на першому курсі у другому семестрі четвертим аспектом «Методика вивчення іноземної мови». Це дозволить студентам більш ефективно організувати процес самонавчання. Серед основних задач розглядається набуття Soft Skills необхідних для перекладача, а саме: інтенсивне самоуправління, самоаналіз та саморефлексія.

Розширене засідання кафедри іноземних мов

При розгляді пропозицій щодо вдосконалення освітньої програми було враховано зауваження студентів та внесено в перелік компонент освітньо-професійної програми зміни, а саме вказали усі аспекти розподілу дисципліни Практичний курс (англійська мова) із переліком кредитів для зручності розуміння складових.

Намітили плани подальшої співпраці викладачів, роботодавців та студентів. 

 

Розширене засідання кафедри іноземних мов