10 Травень 2018

Акредитація освітньо-професійної програми «Інтелектуальні інформаційні технології»

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України провела акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Інтелектуальні інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня підготовки на кафедрі інформаційних технологій Українського державного університету залізничного транспорту (фотозвіт). На знімку комісія ознайомилася зі історичними експонатами УкрДУЗТ – справа на ліво – д.т.н., проф. Шерстюк В.Г. (Херсонський національний технічний університет), д.т.н., проф. Каргін А.О. (УкрДУЗТ), к.т.н., доц. Бриксін В.О. (УкрДУЗТ), д.т.н., проф. Кривуля Г.Ф. (ХНУРЕ).

Автор матеріалу: проф. Каргін А.О. 

Акредитація освітньо-професійної програми «Інтелектуальні інформаційні технології»