05 Червень 2019

Хороша традиція

Ось вже другий рік поспіль на кафедрі інформаційних технологій проходять технологічну практику, а потім переддипломну випускники Харківського радіотехнічного технікуму спеціальності «Розробка програмного забезпечення». Студенти, організовані в команди, під керівництвом викладачів і аспірантів кафедри ІТ протягом п’яти тижнів працювали над проектами пов’язаними з інтернетом речей, інтелектуальними роботами, дронами. Практика завершилася захистом проектів у вигляді публічної доповіді і демонстрації працездатності розроблених систем. Всі студенти показали високий рівень підготовки в області розробки програмного забезпечення.

Проекти, які захищалися:

  1. Управління переміщеннями колісного роботу на основі даних від датчиків відображення. (Студент Звєрєв Д.; Керівник від кафедри ІТ інженер Сілін Є.Л.);
  2. Віддалений контроль фрагменту системи розумного дому. (Студенти Брикун М.,
    Ворона А., Єршова А.; Керівник від кафедри ІТ доц. Петренко Т.Г.);
  3. Налагодження й юстирування польотного контролера APM-2.8 та передпольотне налагодження квадрокоптера классу F450. (Студенти Сріляний Р., Уваров Г.; Керівник від кафедри ІТ доц. Бриксін В.О.);
  4. Система дистанційного управління мобільним роботом за допомогою голосових команд. (Студенти Лучников Д., Радченко І.; Керівник від кафедри ІТ аспірант Іванюк О.І.);
  5. Створення хмарного сховища ownCloud на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi 3. (Студент Зінченко І.; Керівник від кафедри ІТ аспірант Лученцов Є.О.).

Автор матеріалу: проф. Каргін А.О.

Хороша традиція