25 Червень 2020

Захист бакалаврських робіт студентів програми «Технології штучного інтелекту»

25 червня 2020 року на кафедрі інформаційних технологій пройшов захист кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра з освітньої програми «Технології штучного інтелекту». Тематика робіт була присвячена створенню програмного та апаратного забезпечення мобільних роботів та фрагментів інтернету речей. За досить стислий час дипломування студенти розробили цікаві проекти та зуміли підготувати відповідні презентації. Державна екзаменаційна комісія у складі голови – д.т.н., професора, завідувача кафедри штучного інтелекту ХНУРЕ Філатова В.О. та співробітників кафедри інформаційних технологій УкрДУЗТ – д.т.н., професора, завідувача кафедри ІТ А.О. Каргіна, к.т.н., доцента кафедри ІТ Т.Г. Петренко, к.т.н., доцента кафедри ІТ В.О. Бриксіна з задоволенням констатувала високий рівень кваліфікаційних робіт. Захист у формі презентацій та доповідей здобувачів з подальшими питаннями членів комісії проходив на платформі Zoom. Високу оцінку отримали роботи здобувачів рівня бакалавра Юлії Корощенко (link), Владислава Ільченко, Антона Одинокова.

Колектив кафедри вітає студентів з успішним захистом і сподівається на подальшу співпрацю у межах підготовки студентів магістратури по освітньо-професійній програмі «Інтелектуальні інформаційні технології».

Автор матеріалу: доц. Петренко Т.Г.

 

Захист бакалаврських робіт студентів програми «Технології штучного інтелекту»