16 Грудень 2019

Завершення навчання магістрантів програми «Інтелектуальні інформаційні технології»

Успішне завершення навчання магістрантів з освітньо-професійньої програми «Інтелектуальні інформаційні технології» на кафедрі інформаційних технологій УкрДУЗТ пройшло в формі захисту випускних робіт особисто здобувачами рівня магістр перед державною екзаменаційною комісією. Представлені роботи продемонстрували високий рівень підготовки та викликали побажання комісії продовжити навчання випускників у якості PhD студентів кафедри інформаційних технологій УкрДУЗТ з спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (link).

Автор матеріалу: доц. Петренко Т.Г.

Завершення навчання магістрантів програми «Інтелектуальні інформаційні технології»