25 Грудень 2023

83-Я Студентська науково-технічна конференція

13 грудня 2023 року на кафедрі  «Транспортний зв’язок» у дистанційному форматі відбулося засідання секції 83-ї студентської науково-технічної конференції.

На засіданні було заслухано доповіді:

Використання кластерів, як варіант покращення передачі даних
І. Обідін та Є. Паршин (214-КМТ-Д22)
Керівник – доцент Н.А.Корольова

Розробка корпоративної електронної комунікаційної мережі
І.Буданцева (601-дТТ, Національний університет «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»)
Керівник – доцент О.С. Жученко

Інноваційні рішення для перспективних систем
відеоконференцзв’язку
М. Бочарніков (212-ТКРТ-Д23)
Керівник – доцент І.В. Ковтун

Сервіси інновацій AWS IoT
Л. Кукса (212-ТКРТ-Д23)
Керівник – проф. К.А. Трубчанінова

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових каналів станційного радіозв’язку
О. Косіневський (214-КМТ-Д22)
Керівник – доцент А.О. Єлізаренко

83-Я Студентська науково-технічна конференція