17 Квітень 2024

Поглиблення співробітництва УкрДУЗТ із Головним управлінням Держгеокадастру в Харківській області

Відновлення України, її транспортної інфраструктури та порушених земельних ресурсів. Це нагальні питання сьогодення та майбутнього нашої Країни.

Цільовими орієнтирами, які надають перспективу відновлення та подальшого забезпечення раціонального використання земельних ресурсів та проведення інженерно-геодезичних вишукувань є удосконалення законодавчої бази та визначення напрямків раціонального еколого-економічного землевпорядкування на засадах гармонізації інтересів органів державної влади, землевпорядних організацій та навчальних закладів вищої освіти.

З метою системного співробітництва провідних фахівців Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ) у науковій сфері 17 квітня 2024 року підписано Меморандум про співробітництво між Головним управлінням Держгеокадастру в Харківській області та Українським державним університетом залізничного транспорту.

Предметом Меморандуму є встановлення довгострокових партнерських відносин для досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проєктів та програм.

У заході взяли участь:

  • Панченко С.В., д.т.н., професор, Ректор Українського державного університету залізничного транспорту;
  • Кундрюков Ю.В., Начальник Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;
  • Рибалко К.В., Начальник юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.
  • Панченко В.В., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного університету залізничного транспорту;
  • Угненко Є.Б., д.т.н., професор, завідувач кафедри Вишукувань та проєктування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою;
  • Коростельов Є.М., к.т.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини Українського державного університету залізничного транспорту.

 

У ході плідної зустрічі поважні гості ознайомились з науково-дослідними та навчальними лабораторіями Українського державного університету залізничного транспорту. Були розглянуті питання щодо співпраці з відновлення транспортної інфраструктури; інженерно-геодезичних вишукувань лінійних об’єктів; розробки заходів щодо відновлення земельних ресурсів.

 

Сподіваємось на реалізацію планів, перспективних ідей та новаторських проєктів!

Поглиблення співробітництва УкрДУЗТ із Головним управлінням Держгеокадастру в Харківській області