07 Грудень 2021

Засідіння науково-технічної ради УкрДУЗТ

07.12.2021 р. о 13-00 відбулося засідання Науково-технічної ради Українського державного університету залізничного транспорту, на якому були заслухані проміжні звіти керівників наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених, що виконувалися у 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

1. Звіт за ІІ етапом виконання науково-дослідної роботи молодих вчених «Інноваційні засади створення ресурсозберігаючих конструктивів вагонів шляхом урахування уточнених динамічних навантажень та функціонально-адаптивних флеш-концептів».
Керівник – д.т.н., доц. Ловська А.О.
Відповідальний виконавець – к.т.н., доц. Скуріхін Д.І.

2. Звіт за І етапом виконання науково-дослідної роботи молодих вчених «Розробка наукових основ підвищення енергетичної ефективності та покращення якості електроенергії в електричних мережах».
Керівник – к.т.н. Плахтій О.А.
Відповідальний виконавець – к.т.н., доц. Нерубацький В.П.

За результатами засідання було затверджено звіти керівників тем і рекомендовано продовжити виконання наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених у 2022 році.

Засідіння науково-технічної ради УкрДУЗТ