Співробітники кафедри фізики

Вовк Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., професор

Вовк Руслан Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук з 1998 року; старший науковий співробітник з 2002 року; доцент з 2006 року; доктор фізико-математичних наук з 2008 року.
Основний напрямок наукової діяльності: проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах, високотемпературна надпровідність.

Автор понад 200 наукових праць, а також двох монографій і трьох навчальних посібників з грифом МОН.

Глейзер Наталія Володимирівна

к.ф.-м.н., доцент

Глейзер Наталія Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64. 169. 01 Інституту монокристалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

Напрямок наукової діяльності: колективні збурення у двовимірних електронних системах.

Автор понад 30 наукових праць: в рамках навчально-методичної роботи доцентом Глейзер Н.В. видано та підготовлено до друку 31 науково-методична та навчально-методична розробка, з них навчально-методичних – 6.

 

Котвицька Клавдія Андріївна

к.ф.-м.н., доцент

Котвицька Клавдія Андріївна

Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Напрямок наукової діяльності:  високотемпературна надпровідність, фізика твердого тіла.

Автор понад 20 наукових та 11 навчально-методичних розробок.