Співробітники кафедри НГКГ

Грінченко Наталія Валеріївна

доцент, к.т.н.

Грінченко Наталія Валеріївна

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

Тема дисертаційної роботи: Підвищення ефективності зуборізних довбачів за рахунок використання значень зовнішніх і бічних кутів [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.01 / Н.В. Кондусова; НТУ «ХПИ» — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Напрямок наукової діяльності: зуборізні інструменти та процеси обробки зубчастих коліс (зокрема зубодовбання).

Автор 22 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна

к.т.н., доцент

Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2001 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К11.052.04 при Донецькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертаційної роботи: Обчислення інтегральних характеристик еліпсоїдоподібних геометричних об’єктів за різновидами їх проекцій: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.01.01 / В.В. Семенова-Куліш; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2000. — 17 с. — укp.

Напрямок наукової діяльності: геометричне моделювання тривимірних об’єктів; САПР.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Новіков Вадим Володимирович

старший викладач

Новіков Вадим Володимирович

Освіта: у 1983 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство»

Напрямок наукової діяльності: обґрунтування норм небезпечної максимальної ширини рейкової колії з проміжними скріпленнями типу КБ-65.

Автор 11 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Кудіна Зінаїда Іванівна

інженер І категорії

Кудіна Зінаїда Іванівна

У 1999 році закінчила УкрДАЗТ за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машини та устаткування”, має кваліфікацію інженера-механіка.

Сухарькова Олена Іванівна

асистент

Сухарькова Олена Іванівна

У 1997 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та керування на залізничному транспорті».

Напрямок наукової діяльності: визначення степеню впливу параметрів консервативних маятникових механічних  систем на їх функціонування.

Автор 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Горяінова Ольга Валеріївна

асистент

Горяінова Ольга Валеріївна

У 1994 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Підйомно-транспортні, будівельні, колійні машини та обладнання”.

Напрямок наукової діяльності: 3D моделювання в системі “КОМПАС 3D“.

Автор 11 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

Жукова Ірина Володимирівна

Старший лаборант

Жукова Ірина Володимирівна

У 2004 році закінчила УкрДАЗТ за спеціальністю “Менеджмент організацій”, має кваліфікацію менеджера-економіста.