22 Січень 2021

Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук

Подається до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до 1  червня згідно Постанови Верховної Ради України «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» від 5 лютого 2019 р. № 2676-VIII.

Претенденти:

Претенденти на отримання Стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь доктора наук та збагатили науку визначними здобутками, проводять важливі фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, а також мають намір і змогу виконувати в Україні актуальну наукову (науково-технічну) роботу, зазначену в поданні.

Вік науковців на весь час отримання Стипендії не може бути більшим 40 років.

Документи:

Пакет документів на здобуття стипендії містить:

  • анотацію подання;
  • коротке резюме подання;
  • список наукових публікацій кандидата в стипендіати;
  • копії диплома доктора наук, авторських свідоцтв, патентів та актів впровадження;
  • дані про цитування праць кандидата в стипендіати;
  • відомості про кандидата в стипендіати;
  • особовий листок з обліку кадрів кандидата в стипендіати;
  • згоду на передачу, збір та обробку персональних даних.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщено на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Детальніше: Інструкція з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук

Іменна стипендія Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук