22 Січень 2021

Премія Президента України для молодих вчених

Подається до Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки щороку до 1 березня.

Претенденти:

У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад′юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії.

Документи:

До Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки особисто одним із претендентів подаються:

  • документи (том 1) – 2 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);
  • опис роботи (том 2) – 1 примірник у паперовому вигляді (1 примірник на флеш-накопичувачі);
  • додаткові матеріали до опису роботи;
  • основні монографії (не більше 2).

В електронному вигляді інформація подається на USB флеш-накопичувачі на який записується:

  • анотація роботи українською мовою;
  • коротка анотація англійською мовою;
  • дані про цитування праць претендентів;
  • реферат роботи (з першого тому);
  • довідки про творчий внесок кожного  претендента (з першого тому), скановані копії одним файлом у PDF форматі;
  • опис роботи (том 2) – PDF формат.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщеною на сайті Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки.

Детальніше: Положення  про премію Президента України для молодих вчених

Премія Президента України для молодих вчених