22 Січень 2021

Премія Верховної Ради України молодим ученим

Подається до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щороку до 1 квітня згідно Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» від 5 лютого 2019 р. № 2675-VIII.

Претенденти:

Премія Верховної Ради України молодим ученим запроваджується для молодих учених – громадян України за отримані вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень, зокрема:

– відкриті раніше невідомі закономірності, отримані принципово нові наукові результати, розроблені нові наукові теорії та концепції, що одержали практичне підтвердження і визнання в Україні та/або за її межами;

– розроблені нові засоби, пристрої, речовини, створені нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, здійснені докорінні їх удосконалення або використання за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

– створені нові об’єкти техніки (засоби, пристрої), технологічні процеси, що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід) та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

– створені нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути менше 40 років, якщо вчений має науковий ступінь доктора наук, або менше 35 років, якщо вчений має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня і не має наукового ступеня доктора наук.

Документи:

Примірник роботи на присудження Премії складається з двох томів:

  • документи (том 1);
  • робота (том 2).

В електронному вигляді на одному флеш носії подаються:

  • коротке резюме українською та англійською мовами (з першого тому);
  • лист-подання (з першого тому);
  • анотація роботи (з першого тому);
  • відомості про претендента(з першого тому);
  • реферат наукової праці або опис роботи (з другого тому).

Усі документи оформляються українською мовою, окрім короткого резюме, яке подається також англійською, списку публікацій та самих публікацій, які подаються мовою (мовами) оригіналу, та інших документів відповідно до переліку, які можуть бути іноземною мовою, але подаються разом з перекладом їх на українську мову.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщено на сайті Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Детальніше: Постанова Верховної Ради України Про Премію Верховної Ради України молодим ученим

Премія Верховної Ради України молодим ученим