22 Січень 2021

Стипендія Президента України для молодих вчених

Подається до Комітету з державних премій в галузі науки і техніки до 25 квітня і до 25 вересня. Призначається на 2 роки.

Претенденти:

Щомісячні стипендії Президента України для молодих вчених призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі.

На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

Розподіл стипендій проводить Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Документи:

Конкурси проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 жовтня. До 25 квітня і до 25 жовтня до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки подаються документи:

  • лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій та рекомендації з подовження виплати стипендіатам, які успішно пройшли атестацію своєї наукової роботи;
  • постанову президії національної галузевої академії наук про рекомендацію щодо призначення стипендіатів на існуючі вакансії;
  • список стипендіатів в якому вказуються прізвище, ім′я та по-батькові, дата народження, вчений ступінь, посада за основним місцем роботи, повна назва організації де він працює та банківські реквізити організації для зарахування стипендії;
  • перший примірник документів на кожного кандидата, рекомендованого на стипендію.

Під час підготовки документів слід керуватися інструкцією, розміщеною на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Детальніше: Положення про стипендії Президента України для молодих вчених

Стипендія Президента України для молодих вчених