Маслова Валентина Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортний менеджмент».

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами. Тема дисертації:  «Формування та використання інвестиційного потенціалу підприємств у складі промислово-фінансових груп» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

 

Напрямок наукової діяльності:

стратегія підприємства, економіка і організація діяльності об’єднаньпідприємств, підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості та транспорту.

Автор:

понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Маслова В.О., Акулова Я.Ю. Інвестиційний аспект стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С.103-109.
  2. Маслова В.О., Бойко О.В.  Оцінка стратегічної привабливості підприємства в умовах здійснення інтеграційних процесів.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 59.  С.135-142.
  3.  Маслова В.О., Лисиця М.О. Проблеми та перспективи розвитку системи матеріально-технічного забезпечення підприємств в Україні.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017. №60. С.163-169.
  4.  Маслова В.О., Євтюшкіна О.Д. Науково-виробнича інтеграція як засіб підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64.  С.159-165.
  5. Маслова В.О., Сапієнко І.В. Основні підходи до розробки маркетингової стратегії підприємства.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 64. С.277-283.
  6. Маслова В.О., Ралько Я.О. Особливості розробки стратегії комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С.39-45.
  7. Маслова В.О.,  Каличева Н.Є., Шевченко Р.В. Підвищення ефективності діяльності підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С.151-157.
  8. Маслова В.О., Шпирна М.В.  Клієнтоорієнтований підхід до визначення стратегії розвитку діяльності фінансово-кредитних організацій.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2019. № 68. С.157-163.
  9.  Avanesova N., Kirdina O., Volovelskа I., Maslova V., Utkina Yu.Analytical tools for ensuring economic security in the conditions of global competitiveness: theoretical aspect.  SHS Web of Conferences: Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019) Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019.  Vol.67.  06004

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Стратегія підприємстваЕкономіка підприємства