Скорик Олексій Олексійович

Посада: Декан Будівельного факультету

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1985 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 1996 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 03.04.01 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення довговічності залізничної колії метрополітену в умовах електрокорозійних впливів».

Напрямок наукової діяльності:

Подовження строків служби залізничних конструкцій і споруд в експлуатаційних умовах.

Автор:

60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесні грамоти Державної адміністрації залізничного транспорту України (1999 та 2000 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.). Знак «Почесний працівник транспорту України» (2008 р.). Знак «Почесному залізничнику» (2010). Почесна грамота Харківсьгого метрополітену (2011). Подяка голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту (2015). Подяка Харківської обласної ради (2017). Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2018).

Вибрані публікації:

 1. Скорик О.О. Технічне обслуговування електро-ізоляції рейкових кіл і мереж на залізобетонних шпалах/ Скорик О.О., Калінін О.А., Шраменко В.П., Овчинніков О.О.// Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 99. – С. 219-229.
 2. Плугін А.А. Аналіз впливу агресивних дій на конс-трукції та споруди залізниць: Верхня будова колії в залізничних тунелях/ А.А. Плугін, А.М. Плугін, Д.А. Плугін, О.С. Борзяк, О.О. Скорик, О.А. Конєв // Зб. наук. праць Укр-ДАЗТ. – 2011. – Вип. 122. – С. 187-201.
 3. Лысиков Е.Н. Энергетическая оценка процесса управления трением на боковой поверхности рельсов/ Е.Н.Лысиков, А.А.Скорик, В.Ф.Гаргай// Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 241-245.
 4. Штомпель А.М. Проблема рівноресурсності елементів верхньої будови безстикової ко-лії/А.М.Штомпель,О.О.Скорик,О.О.Овчинніков// Научные труды SWorld. – Выпуск 3(36). Том 1. – Иваново: МАРКОВА А.Д., 2014 – с. 64-69.
 5. В.М.Астахов, В.Ф.Сушков, О.О.Скорик, А.М.Штомпель. Управління колійним господар-ством залізниць [текст]: підручник (гриф МОН №1/11-4033 від 26.03.12) – Харків: УкрДУЗТ, 2015.- 210 с.
 6. S.Voronin Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track/ S.Voronin, O.Skoryk, Ye.Korostelov – Восточно-европейский журнал передовых технологий.- 2016.-Том 4, №1(82).- с.11-17.
 7. Штомпель А.М. Методика оцінки ризику появи відмови у роботі конструкції верхньої бедови безстикової колії/ А.М.Штомпель, О.О.Скорик// Научные труды SWorld. – Выпуск 3(44). Том 1. – Иваново: Научній мир, 2016 – с. 22-25.
 8. Воронін С.В. Підвищення ресурсу рейок мет-рополітену шляхом виконання попереджувально-го шліфування/ С.В.Воронін, О.О.Скорик, Є.М.Коростельов// Зб. наук. праць.-Харків: Укр-ДУЗТ, 2017.-Вип. 167.- С. 70-79.
 9. Serhii Voronin, Volodymyr Stefanov, Dmytro Onopreychuk and Yevhen Korostelov. Study of the predominant defect development in rails of under-ground systems after preventive grinding and lubri-cation/ 6th International Scientific Conference “Re-liability and Durability of Railway Transport Engi-neering Structures and Buildings” (Transbud-2017) MATEC Web of Conferences. Volume 116, 03005 (2017).
 10. Плугін А.А., Казімагомедов І.Е., Скорик О.О. та ін. Захист будівельних конструкцій та споруд від агресивних впливів [текст]: навч. посібник – Х.: Колегіум,- 2017. – 188 с.
 11. Anatolii Shtompel, Oleksii Skoryk, Vadym Novikov, Yuliia Kravchenko and Yevhen Korostelov. Determination of the level of separate rail failure using the indicator of their reliability / 7th International Scientific Conference “Re-liability and Durability of Railway Transport Engi-neering Structures and Buildings” (Transbud-2018) MATEC Web of Conferences. Volume 230, 01016 (2018).
 12. V O Penkov, O O Skoryk, O M Uzviieva, V Yu Panchenko and Ye M Korostelov. Improvement of the quality of the geodesic support for the reconstruction of the roads // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708 (012019), Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.
 13. O A Pluhin, D A Plugin, V V Kasianov, O O Skoryk and A V Nykytynskyi. The factors defining the efficiency of earthed shields made of electroconductive cementing compositions for the electrocorrosion protection // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708 (012100), Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.