Бухгалтерська служба

головний бухгалтер

Чумаченко Ольга Олександрівна

головний бухгалтер

корпус 2, поверх 1, кабінет 118

Діяльність підрозділу полягає в забезпеченні ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складанні звітності, здійсненні заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про його фінансовий стан, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, організації планово-фінансової роботи, розробки штатного розпису, складанні кошторисів.