Східно-Європейський журнал передових технологій

Головний редактор

Дьомін Дмитро Олександрович

д.т.н., проф.

вул. Шатилова дача, 4, оф.702 (8 пов.)

До публікації в Східно-Європейський журнал передових технологій приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців які, пов’язані з сучасним виробництвом та мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень за спеціальностями:

Технічні науки:
101 – Екологія 
104 – Фізика та астрономія 
105 – Прикладна фізика та наноматеріали 
113 – Прикладна математика 
121 – Інженерія програмного забезпечення 
122 – Комп’ютерні науки 
123 – Комп’ютерна інженерія 
124 – Системний аналіз
125 – Кібербезпека 
126 – Інформаційні системи та технології 
131 – Прикладна механіка
132 – Матеріалознавство 
133 – Галузеве машинобудування 
134 – Авіаційна та ракетно–космічна техніка 
135 – Суднобудування 
136 – Металургія 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
142 – Енергетичне машинобудування 
143 – Атомна енергетика 
144 – Теплоенергетика 
145 – Гідроенергетика 
151 – Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології 
152 – Метрологія та інформаційно–вимірювальна техніка 
161 – Хімічні технології та інженерія 
163 – Біомедична інженерія 
171 – Електроніка 
172 – Телекомунікації та радіотехніка 
181 – Харчові технології 
182 – Технології легкої промисловості 
183 – Технології захисту навколишнього середовища 
184 – Гірництво 
185 – Нафтогазова інженерія та технології 
186 – Видавництво та поліграфія 
261 – Пожежна безпека 
271 – Річковий та морський транспорт 
272 – Авіаційний транспорт
273 – Залізничний транспорт 
274 – Автомобільний транспорт 
275 – Транспортні технології (за видами) 

Економічні науки:
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «А») з технічних та економічних наук  (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019, № 612 від 07.05.2019 та № 975 від 11.07.2019, № 1471 від 26.11.2020, № 735 від 29.06.2021).

ГОЛОВНА СТОРІНКА