Східно-Європейський журнал передових технологій

Головний редактор

Дьомін Дмитро Олександрович

д.т.н., проф.

вул. Шатилова дача, 4, оф.702 (8 пов.)

До публікації в Східно-Європейський журнал передових технологій (далі – Журнал) приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців які, пов’язані з сучасним виробництвом та мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень за спеціальностями:

 • 72 – Телекомунікації та радіотехніка;
 • 101 – Екологія;
 • 113 – Прикладна математика;
 • 121 – Інженерія програмного забезпечення;
 • 122 – Комп’ютерні науки;
 • 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • 124 – Системний аналіз;
 • 125 – Кібербезпека;
 • 126 – Інформаційні системи та технології;
 • 131 – Прикладна механіка;
 • 132 – Матеріалознавство.
 • 133 – Галузеве машинобудування;
 • 134 – Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • 135 – Суднобудування;
 • 136 – Металургія;
 • 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 142 – Енергетичне машинобудування;
 • 143 – Атомна енергетика;
 • 144 – Теплоенергетика;
 • 145 – Гідроенергетика;
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • 161 – Хімічні технології та інженерія;
 • 163 – Біомедична інженерія;
 • 171 – Електроніка;
 • 181 – Харчові технології;
 • 182 – Технології легкої промисловості;
 • 183 – Технології захисту навколишнього середовища;
 • 184 – Гірництво;
 • 185 – Нафтогазова інженерія та технології;
 • 186 – Видавництво та поліграфія;
 • 261 – Пожежна безпека;
 • 271 – Річковий та морський транспорт;
 • 272 – Авіаційний транспорт;
 • 273 – Залізничний транспорт;
 • 274 – Автомобільний транспорт;
 • 275 – Транспортні технології (за видами).

У 2019 Журнал увійшов до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «А») з технічних наук за 37 спеціальностями (затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019, № 612 від 07.05.2019 та № 975 від 11.07.2019).

ГОЛОВНА СТОРІНКА