Загальна інформація

Психологічне забезпечення освітнього процесу Українського державного університету залізничного транспорту здійснює практичний психолог.

У своїй діяльності практичний психолог університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Етичним кодексом товариства психологів України, Статутом і Колективним договором університету, Правилами внутрішнього і трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями ректора університету, Положенням про психологічне забезпечення освітнього процесу УкрДУЗТ, та іншими нормативно-правовими документами.
Основною метою діяльності практичного психолога університету є сприяння створенню умов для інтелектуального розвитку здобувача освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної допомоги та підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Практичний психолог університету здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистого та професійного розвитку;
 • роботу з постраждалими від насильства.

Основні види діяльності практичного психолога університету:

 • Психодіагностика (індивідуальна та групова), передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників, з метою виявлення індивідуальних особливостей, інтелектуальних здібностей, міжособистих стосунків тощо;
 • Психологічне консультування (індивідуальне та групове), студентів, викладачів та співробітників університету, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки та надається психологічна підтримка;
 • Психопрофілактика передбачає заходи спрямовані на збереження психологічного здоров’я, своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку особистості, міжособистих стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі попередження наркоманії, алкоголізму тощо;
 • Психокорекція передбачає тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень, що чинять вплив на особистість та її оточення;
 • Психологічна просвіта передбачає підвищення психологічної культури та звернення уваги на актуальні психологічні питання;
 • Навчальна діяльність передбачає форму активного співробітництва, направлену на удосконалення, розвиток, формування особистості;
 • Зв’язки з громадськістю передбачає діяльність, спрямовану на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління.

Робота з психологом дає можливість:

 • Пізнати краще свою особистість, свої здібності, можливості та ін.;
 • Зрозуміти себе та свої почуття, навчитися адекватно їх виражати;
 • Полюбити себе на життя;
 • Позбутися страхів, переживань, відчуття тривоги, самотності та ін.;
 • Зберегти та відновити душевну рівновагу;
 • Стати впевненим в собі та у своїх силах;
 • Навчитися ставити цілі та досягати поставленої мети;
 • Навчитися розуміти інших та налагоджувати стосунки з оточуючими;
 • Навчитися уникати конфліктних ситуацій та мати навички вірно виходити з конфлікту;
 • Мати навики ефективного спілкування;
 • Навчитися знаходити вихід з проблемної ситуації.

Шановні студенти, викладачі та співробітники університету!

Отримати консультацією і допомогу у вирішенні психологічних питань Ви маєте можливість звернувшись особисто за вказаним номером телефоном або e-mail адресою.