Дисципліни вільного вибору студента

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Економічна теорія

Основи менеджменту і маркетингу

Методи транспортної логістики

Основи ергономіки

Технічна механіка рідини і газу

Системи автоматизованого проектування

Будівельна техніка та виробнича база будівництва

Підкранові колії

Технологія, організація та планування ремонтновідновлювальних робіт

Теплотехника та теплові установки

Улаштування та експлуатація інженерних споруд

Взаємодія видів транспорту

Математичне моделювання

Машини для будівництва шляхів

Державний земельний кадастр

Оптимізаційні методи і моделі

ПТЕ і безпека руху поїздів

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини