Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Костиркін Олег Володимирович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, лабораторії хімії

Викладачі кафедри ОП та НС  проводять заняття для студентів всіх факультетів. Також кафедра виконує  науково-методичну роботу згідно основних напрямків діяльності університету. Тому останнім часом були розроблені та опубліковані типові та робочі програми до всіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі та складені навчальні посібники, конспекти лекцій та  науково-методичні розробки  зі всіх розділів навчальних курсів, включаючи інтерактивну методичну базу на платформі Moodle.

Напрямком навчально-методичної  діяльності кафедри Охорона праці та навколишнього середовища є: забезпечення підготовки бакалаврів денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за освітньою програмою Безпека та охорона праці на залізничному транспорті.

 

Навчально-методична робота кафедри

            Д. С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О.Кисельова, Н.В. Козодой . Охорона праці на залізничному транспорті : Навчальний посібник. – Харків : УкрДУЗТ, 2020. – 124 с.

 У навчальному посібнику розглянуто правові та організаційні питання охорони праці на залізничному транспорті, міжнародні норми та законодавчі документи в галузі охорони праці.Навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Цивільний захист та охорона праці в галузі” і призначений для студентів закладів вищої освіти магістерського рівня денної та заочної форми навчання

 

Навчально-методична робота кафедриАктуальні питання охорони праці на залізничному транспорті: навчальний посібник / М. І. Ворожбіян, Д. С. Козодой, О. А. Абакумов, Б. К. Гармаш. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 208 с.

У посібнику розглянуті теоретичні, практичні, правові й організаційні питання охорони праці, промсанітарії, гігієни й безпеки праці, пожежної безпеки на залізничному транспорті. Для керівників підприємств, фахівців служб охорони праці, керівників структурних підрозділів підприємств, студентів вузів залізничного транспорту.

 

Навчально-методична робота кафедри

Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті: Навчальний посибник / М. І. Ворожбіян, О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш, М. О. Мороз: – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 250 с.

В навчальному посібнику розглянута законодавча та нормативно-правова база цивільного захисту, питання безпеки під час надзвичайних ситуацій. Наведено приклади надзвичайних ситуацій мирного часу техногенного та природного характеру. Розглянута єдина державна система цивільного захисту України та її дії щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також дії системи цивільного захисту на залізниці підчас ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Дані рекомендації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; підвищення стійкості функціонування об’єктів у надзвичайних ситуаціях; прогнозування зон ураження, забруднення і зараження; веденню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайних ситуацій та осередках ураження.

 

Навчально-методична робота кафедриО. В. Костиркін, А. М. Корогодська. Хімія: Конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 104 с.

У конспекті лекцій «Хімія» розглянуто основні терміни та основні закони хімії, будову ядра атома, хімічний зв’язок, основи хімічної термодинаміки та хімічної кінетики і рівноваги, фізико-хімічні властивості води, розчини та їхні властивості і способи отримання, водневий показник, гідроліз солей, окислювально-відновні реакції, хімічні джерела електричного струму, електроліз розчинів і розплавів, властивості металів і їх корозію, органічні полімери.

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедриОснови охорони праці : конспект лекцій / В. М. Сударський, Д. С. Козодой, І. І. Бугайченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 94 с.

В конспекті лекцій викладено основні відомості з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, промислової санітарії та гігієни праці, технічних засобів захисту та пожежної безпеки. Рекомендується для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання.

 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник /М.І. Ворожбіян, Г.В. Мигаль, О.Ф. Протасенко , М.О. Мороз – Харків : УкрДУЗТ, 2016.– 250 с.

Розглянуто законодавчі та нормативно-правові основи створення безпечних умов життєдіяльності людини. Проаналізовано вплив факторів природного, техногенного та соціального середовищ на здоров’я людини. Наведено методи оцінки ризику виникнення небезпек та основні засоби й заходи з підвищення безпеки людини. Для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання.