Результати опитувань

завідувач кафедри

Угненко Євгенія Борисівна

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 300, поверх 2, кабінет 205

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Геодезія, землеустрій та кадастр»