Співробітники кафедри ВПГЗ

Угненко Євгенія Борисівна

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Угненко Євгенія Борисівна

Доктор технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.059.02 при Національному транспортному університеті. Тема дисертації  “Методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників”. Науковий консультант  – д.т.н., проф. Білятинський О.А.

Напрямок наукової діяльності: методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників; інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових та проектно – вишукувальних робіт; функціонування аеропортів та аеродромів.

Автор понад 150 наукових праць, у т.ч. 4 монографії, 20 навчально-методичних розробок,
у т.ч. 3 навчальних посібника, багатьох нормативних документів.

Астахов Віктор Миколайович

к.т.н. доцент

Астахов Віктор Миколайович

Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 05.23.13 за спеціальністю «Будівництво залізниць».

Напрямок наукової діяльності: організація робіт по перевлаштуванню станцій при будівництві другої колії; управління проектами будівництва та реконструкції високошвидкісних магістралей.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 8 патентів. Співавтор 3 навчальних посібників у тому числі двох з грифом МОН України.

Бєлікова Наталія Віталіївна

к.т.н. доцент

Бєлікова Наталія Віталіївна

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі після ремонту та посилення». Науковий керівник – к.т.н. проф. Л.П.Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: 

  • експлуатаційних властивостей та довговічності центрифугованих залізобетонних опор контактної мережі;
  • оптимальне використання орних земель з урахуванням природно – екологічних умов.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент

Камчатна Світлана Миколаївна

к.т.н., доцент

Камчатна Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби. Тема дисертації “Довгочасна повзучість та бетони з низькою деформативністю“. Науковий керівник – д.т.н., проф. Плугін А.М.

Напрямок наукової діяльності: Геодезичні роботи при будівництві та реконструкції залізниць, оптимізація складу бетону з урахуванням тривалих процесів.

Автор понад 130 наукових праць, у т.ч. однієї монографії, 15 авторських свідоцтв і патентів, 32 статей у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз SCOPUS та WOS та декількох нормативних документів; 20 навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальних посібників з грифом УкрДУЗТ. Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Орел Євген Федорович

к.т.н., доцент

Орел Євген Федорович

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних плит з різними умовами опирання». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування сталебетонних конструкцій, інженерно геодезичне забезпечення будівництва.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Саяпін Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

Саяпін Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистил у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.23.13 «Будівництво залізниць». Тема дисертації: «Организация работы машинных комплектов на скальных выемках». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.І. Іванов.

Напрямок наукової діяльності: нові технології спорудження утримання та реконструкції нижньої будови колії.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Ужвієва Олена Миколаївна

к.т.н., доцент

Ужвієва Олена Миколаївна

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми при Національному авіаційному університеті. Тема дисертації: «Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.Б. Угненко.

В 2017 році отримала другу вищу освіту з спеціальності «Геодезія та землеустрій» у Луганському національному аграрному університеті та у тому ж році пройшла піврічне підвищення кваліфікації в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників; геоінформаційні системи в землеустрої.

Автор понад 50 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч.
1 монографія, 2 навчальних посібника, 2 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS. 

Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Шевченко Анна Олександрівна

к.т.н., доцент

Шевченко Анна Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних круглих плит». Наукові керівники – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе, д.т.н., проф. Ватуля Г.Л.

Напрямок наукової діяльності: проектування сталебетонних і комбінованих плит та їх розрахунки на силові впливи, реконструкція та проектування високошвидкісних магістралей.

Автор понад 100 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальні посібники, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз SCOPUS та Web of Science, 1 патент.

Сорочук Наталія Ігорівна

асистент

Сорочук Наталія Ігорівна

Напрямок наукової діяльності: методи очищення стоків з поверхні автомобільних доріг з використанням сучасних фільтруючих матеріалів; інженерні вишукування при проектуванні шляхів сполучення; проектування та функціонування аеропортів та аеродромів.

Автор понад 30 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник, 4 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS та декількох нормативних документів.