Бєлікова Наталія Віталіївна

Посада: заступник директора НН ЦПК

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1975

Освіта:

Диплом спеціаліста отримала у 1997 році закінчивши Харківську державну академію залізничного транспорту, за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство»

У 2020 році отримала ступінь вищої освіти – магістра за спеціальністю “Геодезія та землеустрій” освітньої програми “Землеустрій та кадастр” у Національному університеті “Львівська Політехніка” Інститут Геодезії.

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі після ремонту та посилення». Науковий керівник – к.т.н. проф. Л.П.Ватуля.

Вчене звання доцента кафедри колії та колійного господарства отримала у 2011 році.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження експлуатаційних властивостей та довговічності центрифугованих залізобетонних опор контактної мережі. 

Оптимальне використання орних земель Харківської області з урахуванням природно – екологічних умов.

Автор:

40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. GIS in the study of transport infrastructure of technogenic-deformed territories / V O Penkov, V N Astakhov, A S Sayapin, N V Bielikova and E A Bielikov / Published under licence by IOP Publishing Ltd /IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine / Citation V O Penkov et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 708 012020
 2. Formation of the stress-strain state of rail bars during welding with preliminary vertical bending / Volodymyr Shramenko, Nataliia Bielikova, Olexandr Ovchinnikov, Dmytro Onopreichuk and Stanislav Horielyshev / 7-th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2018). MATEC Web of Conferences. Volume 230, 01015 (2018).
 3. Складання фотоплану в М 1:1000 Геніївської селищної ради за допомогою експорту растрового зображення з програми  «SAS.ПЛАНЕТ» та обробки його в додатку GeoniCS 2015 на платформі AutoCAD Civil 2015 / Бєліков Е. А., Бєлікова Н. В., Русін Ю. В. / III Международная научно-практическая конференция “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT”, 22-24 ноября 2020 года Киев, Украина. / арк. 409-418
 4. Астахов В. М., Бєлікова Н. В., Галагуря Є. І. Організація вишукування та проектування залізниць: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 112 с., рис. 22, табл. 26.
 5. Бєлікова Н.В., Ватуля Л.П., Рева В.М., Вовк А.М., Сематюк О.О.Світова практика систем електрифікації та їх інновації / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 133. С.37-41. (фахове видання)
 6. Астахов В.М., Ватуля Л.П., Бєлікова Н.В. Організація будівництва ділянки нової залізничної лінії. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство». УкрДАЗТ, 2006.-С.30
 7. Астахов В.М., Ватуля Л.П., Мануйленко В.Г., Бєлікова Н.В. Організація робіт з реконструкції залізниць / Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 151с. (навч. посібн. з грифом Міністерства освіти та науки України, лист № 1.4/18-Г-51 від 18.05.2006 р.)
 8. Астахов В.М., Ватуля Л.П., Бєлікова Н.В., Галагуря Є.І., Челядінов Г.М. Вишукування та проектування залізниць / Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 126с. (навч. посібн. з грифом Міністерства освіти та науки України, лист №1/11-8437 від 09.09.10 р.)
 9. Ватуля Л.П., Бєлікова Н.В., Малявін А.М. Планування та організація виробництва / Методичні вказівки до практичних занять, УкрДАЗТ, 2013.-С.38
 10. Бєлікова Н.В., Парфьонов Ю.С.Передумови та розрахунок довжин прольотів для компенсованої підвіски / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 141. С.177-183. (фахове видання)
 11. Бєлікова Н.В., Чесак С.С., Ляшенко А.С. Диагностика в путевом хозяйстве. / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 141. С.183-187. (5/2)(фахове видання)
 12. Бєлікова Н.В., Калюжна О.В., Шевченко В.М. Аналіз та контроль безвідмовної роботи контактної мережі. / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 147. С.139_141. (3/1)(фахове видання)
 13. Бєлікова Н.В. Завдання транспортної логістики / Тези науково-методичної конференції кафедр університету 2-3 грудня 2015 року. – Харків: УкрДУЗТ. 2015. – стр.89-90
 14. Бєлікова Н.В., Гречаник Е.Н., Лихицький С.В. Принциповий огляд і порівняльний аналіз існуючих програмних комплексів для сучасного електронного проектування нових, реконструкції та експлуатації існуючих залізниць / Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 157. С.53_59. (фахове видання)

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Планування і організація виробництваЗалізничні споруди та колійне господарство
2Планування і організація реконструкції залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
3Технологія будівельного виробництваБудівництво та цивільна інженерія