Співробітники НН ЦПКК

Бєлікова Наталія Віталіївна

к.т.н. доцент

Бєлікова Наталія Віталіївна

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі після ремонту та посилення». Науковий керівник – к.т.н. проф. Л.П.Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: 

  • експлуатаційних властивостей та довговічності центрифугованих залізобетонних опор контактної мережі;
  • оптимальне використання орних земель з урахуванням природно – екологічних умов.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент