Захарченко Вячеслав Вікторович

Захарченко Вячеслав Вікторович

Посада: в.о. заст. директора ІППК

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1964

Освіта:

У 1986 році закінчив механічний факультет Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини і устаткування».

Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді при УкрДАЗТ за спеціальністю 05.04.02 – «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження особливостей роботи механічних систем тягового рухомого складу та теоретичне обґрунтування напрямків з їх удосконалення.

Автор:

Автор 47 наукових праць. В рамках навчально-методичної та наукової роботи доцентом Захарченко В.В. видано та підготовлено до друку 31 наукову статтю, 4 патенти на винахід, та 12 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Нагороджений Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради, Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалызниця), годинником Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалызниця), знаком “Залізнична Слава” ІІІ-го ступеня, нагрудним знаком “Почесний працівник транспорту України”,

Вибрані публікації:

  1. Мороз В.І. Нові безударні кулачки для механізмів газорозподілу швидкохідних автомобільних двигунів / В.І.Мороз, В.В.Захарченко // Міжвуз.зб. наук. праць – Харків: ХарДАЗТ, 2000 – Вип. 43 – С. 85-88.
  2. Мороз В.І. Методика визначення навантаження розподільного вала багатоциліндрового транспортного дизеля / В.І.Мороз, В.В.Захарченко // Зб. наук. праць – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 61. – С. 13-17.
  3. Каграманян А.О. Системи регулювання подачи палива для сучасних газодизелів / А.О.Каграманян, В.В.Захарченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті – Харків: УкрДАЗТ, 2008 – Вип. 3 – С. 8-12.
  4. Каграманян А.О. Підвищення експлуатаційної економічності тепловозних дизелів шляхом упровадження технології безрозбірного очищення паливної системи / А.О.Каграманян, В.В.Захарченко, О.В.Басо, Д.О.Аулін // Локомотив- информ – Харків: ЮЖД Издательство Подвижной состав, 2011 – №4. – С.10-13.
  5. Буряковський С.Г. Вентильно-индукторный електропривод стрілочного перевода моношпального типа / С.Г.Буряковський, В.В.Захарченко, Ар.С.Маслий, Ан.С.Маслий // Электротехнические и компьютерные системы –, Киев: МОН Украины, Техника, 2014 – Вип. 15 – С. 148-150.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: