Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації

Факультет підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників залізничного транспорту почав функціонувати з січня 1968 р. відповідно до наказу МПС № 1401 від 19 грудня 1967 р. Першим деканом факультету було призначено Є.І.Левандовського. З 1974 по 1997 р. факультет очолював доцент А.П.Горбенко.

Подальшим стимулом для розвитку факультету став його перехід у 1989 р. на госпрозрахунок, що створило нові можливості для підвищення якості навчання. На початку 1990-х років започаткована планова система підготовки кадрового резерву для підприємств залізничної галузі.

З 1997 по 2003 р. посаду декана факультету обіймав доцент А.М. Штомпель. У цей час діяльність факультету підвищення кваліфікації починає розширюватися за рахунок груп спеціалістів підприємств промислового залізничного транспорту та викладачів технікумів і технічних шкіл транспортно-дорожнього комплексу.
З 2003 р. деканом факультет підвищення кваліфікації призначено професора В.І. Мойсеєнко.
У 2016 р. факультет підвищення кваліфікації перейменовано на Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації (НН ЦПК).
З 2013 р. до 2018 р. Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації очолював доцент С.В. Кошевий.

Основні напрями діяльності НН ЦПК на теперішній час наступні:

  • співпраця з залізницями, промисловими підприємствами, ВНЗ на укладання договорів з підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів різних фахових спрямувань залізниць України;
  • навчання з охорони праці керівних працівників та співробітників університету;
  • впровадження дистанційної форми навчання;
  • виїзні заняття на базі замовника.

Для здійснення своєї роботи ННЦПК має відповідну власну навчально-матеріальну базу та використовує базу університету: п’ять сучасних спеціалізованих навчальних аудиторій; комп’ютерний клас, на базі якого утворений Навчальний центр програмованих логічних контролерів «Schneider Electric»; лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами з обладнанням фірми «Medcom»; лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики; лабораторія телекомунікаційних технологій з обладнанням «Watson Telecom».

На сьогоднішній день контингент слухачів факультету підвищення кваліфікації становить близько 1500 осіб на рік.