Про НН ЦПК

В.о. заст. директора інститута перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Захарченко Вячеслав Вікторович

к.т.н., доцент

 

Факультет підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників залізничного транспорту почав функціонувати з січня 1968 р. відповідно до наказу МПС № 1401 від 19 грудня 1967 р. Першим деканом факультету було призначено Є.І.Левандовського.
З 1974 по 1997 р. факультет очолював доцент А.П.Горбенко.
Подальшим стимулом для розвитку факультету став його перехід у 1989 р. на госпрозрахунок, що створило нові можливості для підвищення якості навчання.
На початку 1990-х років започаткована планова система підготовки кадрового резерву для підприємств залізничної галузі.
З 1997 по 2003 р. посаду декана факультету обіймав доцент А.М.Штомпель. У цей час діяльність факультету підвищення кваліфікації починає розширюватися за рахунок груп спеціалістів підприємств промислового залізничного транспорту та викладачів технікумів і технічних шкіл транспортно-дорожнього комплексу.
З 2003 р. деканом факультет підвищення кваліфікації призначено професора В.І.Мойсеєнко.
У 2016 р. факультет підвищення кваліфікації перейменовано на Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації (ННЦПК).
З 2013 р. до 2018 р. Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації очолював доцент С.В. Кошевий.
Основні напрями діяльності ННЦПК на теперішній час наступні:

 • – співпраця з залізницями, промисловими підприємствами, ВНЗ на укладання договорів з підвищення кваліфікації керівних працівників
  та спеціалістів різних фахових спрямувань залізниць України;
 • – навчання з охорони праці керівних працівників та співробітників університету;
 • – впровадження дистанційної форми навчання;
 • – виїзні заняття на базі замовника.

Для здійснення своєї роботи ННЦПК має відповідну власну навчально-матеріальну базу та використовує базу університету: п’ять сучасних спеціалізованих навчальних аудиторій; комп’ютерний клас, на базі якого утворений Навчальний центр програмованих логічних контролерів «Schneider Electric»; лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами з обладнанням фірми «Medcom»; лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики; лабораторія телекомунікаційних технологій з обладнанням «Watson Telecom».
На сьогоднішній день контингент слухачів факультету підвищення кваліфікації становить близько 1500 осіб на рік.

Матеріально-технічне забезпечення НН ЦПК

Для здійснення своєї роботи ЦПК має відповідну навчально-матеріальну базу. Вся інфраструктура ЦПК сконцентрована в єдиному місці – двоповерховому затишному навчальному корпусі окремо від основних навчальних корпусів університету.

Про НН ЦПК

Навчальний корпус НН ЦПК

Заняття у цьому корпусі проводяться виключно з групами курсів підвищення кваліфікації та спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

В навчальному корпусі ЦПК розміщені учбові аудиторії, комп’ютерний клас, адміністративні, інші службово-технічні й санітарно-гігієнічні приміщення. Це дозволяє автономно в одному місці проводити роботу з слухачами від їх реєстрації по прибутті на курси і до випуску по закінченні курсів.

За необхідністю та доцільністю викладачами профільних випускних кафедр відповідних галузевих спрямувань заняття з слухачами проводяться у спеціалізованих навчальних лабораторіях кафедр, обладнаних сучасною технікою. Адже така техніка має високу вартість, наприклад, обладнання сучасних телекомунікаційних цифрових систем, стільникового зв’язку кафедри транспортного зв’язку, мікропроцесорних систем інтервального регулювання рухом поїздів кафедри автоматики, систем керування рухомим складом кафедри систем електричної тяги, будівельне, транспортне, колійне обладнання випускних кафедр будівельного факультету та ін.

Технічно оснащені навчальні аудиторії та лабораторії, комп’ютерний клас, використовувані у навчальному процесі нові інформаційні технології та сучасні форми навчання, вихід до мережі Internet, презентаційне оснащення – запорука якісного навчання на ЦПК.

Учбові аудиторії ЦПК

НН ЦПК має п’ять учбових аудиторій: ЦПК-1 (60 місць), ЦПК-2 (30 місць), ЦПК-3 (24 місця), ЦПК-4 (36 місць), ЦПК-5 (20 місць). Навчальне обладнання учбових аудиторій – мультимедійний комплекс (ПЕОМ, акустична система, проектор, екран), настінні ілюстративні навчально-наочні матеріали та приладдя. Навчальні аудиторії обладнані кондиціонерами.

Про НН ЦПК

Навчальна аудиторія ЦПК-1

Про НН ЦПК

Навчальна аудиторія ЦПК-5

Всі ПЕОМ навчальних аудиторій, комп’ютерного класу, співробітників ЦПК об’єднані в локальну обчислювальну мережу університету з виходом до мережі Internet.

Комп’ютерний клас ЦПК

Клас має десять ПЕОМ з комплектом загального та спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) для проведення дистанційного навчання, вхідного та вихідного тестування слухачів, поточного використання ПЕОМ у навчальному процесі. На базі класу утворений Навчальний центр програмованих логічних контролерів.

Про НН ЦПК

Комп’ютерний клас ЦПК

Про НН ЦПК

Навчальний програмно-апаратний комплекс мікропроцесорних систем керування рухом поїздів на базі програмованих логічних контролерів «Шнейдер Електрик»

Спеціалізовані навчальні лабораторії

Лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами

 

Лабораторія має 22 посадочних місця, до її складу входить наступне обладнання:

 • • ПЕОМ з ПЗ загального та спеціального призначення – 18 робочих місць.
 • • навчально-тренувальний комплекс керування локомотивом швидкісного поїзда;
 • • мультимедійний комплекс, ілюстративні навчально-наочні матеріали.

Про НН ЦПК

Лабораторія систем керування залізничними транспортними засобами

Про НН ЦПК

Навчально-тренувальний комплекс керування локомотивом швидкісного поїзда

Лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики

 

Має 20 посадочних місць, обладнана наступними макетами сучасних систем заліз-ничної автоматики на базі мікропроцесорів та технічними засобами навчання:

 • • макет «Мікропроцесорна система електричної централізації МПЦ-У»;
 • • макет «Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація МП-ГАЦ»;
 • • макет для дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів;
 • • ПЕОМ з загальним та спеціалізованим ПЗ – 12 робочих місць;
 • • мультимедійний комплекс (ПЕОМ, акустична система, проектор, екран).

Про НН ЦПК

Лабораторія мікропроцесорних систем керування пристроями залізничної автоматики (ліворуч макет «Мікропроцесорна система електричної централізації МПЦ-У».

Про НН ЦПК

Макет для дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів

Про НН ЦПКПро НН ЦПК

Макет «Мікропроцесорна гіркова автоматична централізація МП-ГАЦ»

Зовнішні зв’язки

Співробітництво з залізницями України, промисловими підприємствами, вищими навчальними закладами I-III ступеню акредитації по заключенню договорів на підвищення кваліфікації керівництва та співробітників різноманітних професійних напрямків залізниць, закладів та підприємств України, підготовка тендерних пропозицій та участь у конкурсних торгах по наданню загальноосвітніх послуг – це круг напрямків роботи НН ЦПК  УкрДУЗТу

Центр взаємодіє з наступними компаніями:

 1. Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця»
 2. Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»
 3. Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця»
 4. Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця»
 5. Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»
 6. Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця»
 7. Харківський коледж транспортних технологій
 8. Кременчуцький коледж транспортних технологій
 9. Одеський коледж транспортних технологій