Професійні програми підвищення кваліфікації

В.о. заст. директора інститута перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Захарченко Вячеслав Вікторович

к.т.н., доцент

Навчально-тематичні плани професійних програм підвищення кваліфікації побудовані за модульним принципом.
Кожен план містить модулі загальноінженерної підготовки (28-32 години), модуль фахової підготовки (40 – 44 години) та контрольні заходи (тематичні дискусії, тестування, тощо – 2 – 4 години).
Модульний принцип дозволяє корегувати зміст модулів та їх склад на вимогу потреб замовника. На теперішній час ННЦПК ІППК УкрДУЗТ пропонує курси підвищення кваліфікації за програми з наступною тематикою для відповідних категорій посад працівників транспортної галузі.

                   МОДУЛІ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1Економіко-правові та організаційні питання реформування галузі залізничного транс-порту
2Сучасний галузевий менеджмент
3Законодавча база роботи залізниці
4Актуальні питання охорони праці та захисту довкілля
5Безпека руху на залізничному транспорті
6Запобігання можливим терористичним і диверсійним актам та актам незаконного
втручання в діяльність залізничного транспорту

Тематику модулів фахової підготовки для відповідних курсів можна переглянути за наступними посиланнями: