Науково-дослідна робота кафедри

завідувач кафедри

Угненко Євгенія Борисівна

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 300, поверх 2, кабінет 205

Участь співробітників кафедри у міжнародних науково – технічних конференціях:

 • Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: 8 Міжнародна науково-технічна конференція Трансбуд-2019, Харків – Угненко Є.Б., Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Камчатна С.М., Сорочук Н.І., Коростельов Є.М., Шевченко А.О., Бєлікова Н.В., Бєліков Е.А., Саяпін О.С., Астахов В.М.;
 • Наука – образованию, производству, экономике: 18-ая Международная научно-техническая конференция, Республика Беларусь, г. Минск – Угненко Є.Б., Тимченко О.М., Ужвієва О.М Шевченко А.О., Коростельов Є.М., Сорочук Н.І.;
 • Environmental Engineering: 11th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania – Угненко Є.Б., Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Сорочук Н.І., Шевченко А.О., Коростельов Є.М.;
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків – Камчатна С.М.;
 • Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21-22 травня 2020 року, м. Рівне – Сорочук Н.І.;
 • 6-th Gamow International Conference in Odessa “New trends in astrophysics, cosmology and hep after gamow” and 19-th Gamow Summer School “Astronomy and beyond: Astrophysics, cosmology, radioastronomy and astrobioligy” (Ukraine, Odessa, Chernomorka) – Коростельов Є.М.

Робота викладачів кафедри в якості членів редколегій наукових видавництв, в наукових, професійних товариствах, програмних комітетах конференцій:

 • завідувач кафедри Вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою д.т.н. проф. Угненко Є.Б. є дійсним членом:
 • редколегії фахового збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту
 • редколегії фахового видання «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво» Національний транспортний університет м. Київ.
 • наступних комітетів:
 • наукового комітету конференції «TRANSBALTIKA» Вільнюський технічний університет ім. Гідемінаса, 2013 р, 2015 р;
 • наукового комітету конференції «Наука – будущее Литвы» Вільнюський технічний університет ім. Гідемінаса, 2012 р, 2014 р;
 • наукового комітету: The 13th International Conference: «Mechatronic Systems and Materials (MSM – 2017)», 2017 р;
 • наукового комітету міжнародної конференції «ТРАНСБУД-2019» Українського державного університету залізничного транспорту;
 • технічного комітету ТК 314 «Планування території та населених пунктів» Міністерства Регіонального Будівництва;
 • технічного комітету ТК 308 «Інженерні вишукування у будівництві» Міністерства Регіонального Будівництва.
 • залучена до роботи у спеціалізованих вчених радах:
 • спеціалізованої вченої ради К 26.062.12 у Національному авіаційному університеті м. Київ;
 • спеціалізованої вченої ради Д.64.059.01 у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
 • доцент, к.т.н. Ужвієва О.М. є членом редколегії фахового видання «Автомобільні дороги та дорожнє будівництво» Національний транспортний університет м. Київ.

 

Провідними фахівцями кафедри отримано сертифікати, дипломи, гранти, патенти, авторські свідоцтва:

 • сертифікат В2 з англійської мови (Шевченко А.О.);
 • патент на винахід “Протикорозійне епоксидне покриття” (Білим П.А.; Камчатна С.М.; Трикоз Л.В.; Пустовойтова О.М. та ін.);
 • патент на корисну модель “Протикорозійне епоксидне покриття” (Білим П.А.; Камчатна С.М.; Трикоз Л.В.; Пустовойтова О.М. та ін.);
 • патент на корисну модель “Спосіб вирощування бездомішкових монокристалів” (Вовк Р.В.; Геворкян Е.С.; Камчатна С.М.; Білецький В.І.);
 • патент на корисну модель “Композиційний матеріал на основі карбіду кремнію (SiC) з високими фізико-механічними властивостями” (Геворкян Е.С.; Вовк Р.В.; Гуцаленко Ю.Г.; Камчатна С.М.);
 • патент на корисну модель “Склопластик” (Білим П.А.; Камчатна С.М.; Трикоз Л.В.; Пустовойтова О.М. та ін.);
 • патент на корисну модель «Спосіб нанесення електроконтактів на кристали YВA2СU3O7-δ» (Вовк Р.В.; Камчатна С.М.; Білецький В.І.);
 • сертифікат учасника 8 Міжнародної науково-технічної конференції Трансбуд-2019, Харків – Угненко Є.Б., Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Камчатна С.М., Сорочук Н.І., Коростельов Є.М., Шевченко А.О., Бєлікова Н.В., Бєліков Е.А., Саяпін А.М., Астахов В.М.;
 • сертифікат учасника VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 березня 2020 р., Київ – Угненко Є.Б., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Камчатна С.М., Саяпін О.С..

Наукові публікації кафедри за 2019-2020 навчальний рік. Опубліковано 64 наукові праці, з яких 8 у наукових фахових виданнях України, 16 у виданнях, що включено до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, 2 статті у закордонних виданнях, 1 монографія, 31 теза доповідей на конференціях, 1 патент на винахід та 5 патентів на корисну модель.