Склад ВМЗ

Кравченко Олена Валентинівна

д.істор.н., доцент

Кравченко Олена Валентинівна

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК №020930. Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р., номер атестата 02ДЦ №011167. Тема дисертації «Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 – 1917 рр.)».

Напрям наукової діяльності: історія опіки над дітьми, історія доброчинності, історія благодійної діяльності Православної Церкви, історія залізничного транспорту.

Автор 87 наукових праць та навчально-методичних розробок.

провідний фахівець

Трунова Ольга Сергіївна

фахівець Відділу міжнародних звязків

Караван Світлана Анатоліївна

фахівець Відділу міжнародних звязків

Козловська Інна Петрівна