Афанасов Георгій Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1982

Освіта:

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні і колійні машини та устаткування на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04  за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: Підвищення масляної системи тепловозу встановленням пристрою для обробки моторних олив електростатичним полем. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Лисіков Є.М.

Напрямок наукової діяльності:

Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних і складських робіт. системи автоматичного проектування.

Автор:

понад 30 науковоих праць та навчально-методичних розробок. Має 3 патенти на винаходи.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Пат. 68185 Україна, МПК7 B65G 67/24 (2006.01). Навісний електромеханічний вібратор для піввагонів [Текст] / Романович Є.В., Коновалов Є.В., Афанасов Г.М., Бабенко А.О., Повороженко Є.В. (Україна) ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. – №а2010 13776; заявл. 19.11.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. №8. – 3с.
  2. Пат. 99360 Україна, МПК7 B65G 67/24 (2006.01). Пристрій для вібраційного розвантаження вагонів-хоперів [Текст] / Романович Є.В., Афанасов Г.М., Повороженко Є.В. (Україна) ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. -№а2010 13872; заявл. 22.11.10 ; опубл. 26.04.11, Бюл. №8. – 3с.
  3. Романович Е.В. Обеспечение сохранности полувагонов при их разгрузке вибрационными машинами [Текст] / Е.В.Романович, Г.М.Афанасов, Е.В.Повороженко // Инновационный транспорт. – 2013. – № 3 (9). – С. 3-6.
  4. Романович, Є.В. Аналіз заходів боротьби з налипанням та намерзанням вологих насипних вантажів до поверхонь кузовів транспортних засобів [Текст] / Е.В. Романович, Г.М. Афанасов, А.О. Бабенко, Р.В. Міланченко // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148. – Ч. 1. – С. 111-116.
  5. Пат. 107150 Україна, МПК7 B65G 67/02 (2006.01), B65G 69/04 (2006.01), B65G 69/22 (2006.01), B61В 1/00. Навісний пристрій для розрівнювання насипних вантажів у піввагонах [Текст] / Романович Є.В., Афанасов Г.М., Коробчук М.Б. (Україна), Свістунов Ю.В. ; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. – №а2013 09923 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 25.11.14, Бюл. №22. – 3с.
  6. Романович, Є.В. Дослідження процесів змерзання насипних вантажів у напіввагонах [Текст] / Е.В. Романович, Г.М. Афанасов, Г.І. Нагієв // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – №147. – С. 162-167.
  7. Романович, Є.В. Пристрій для розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах [Текст] / Є.В. Романович, Г.М. Афанасов, Є.В. Повороженко, Ю.В. Свістунов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2016. – Вып.73. – С. 145-149.
  8. Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах / Є.В. Романович, Г.М. Афанасов, Л.М. Козар, В.В. Бут // Зб. наук.праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148. – С. 116-121.
  9. Романович, Є.В. Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах [Текст] / Е.В. Романович, Г.М. Афанасов, Л.М. Козар, В.В. Бут // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 148. – Ч. 1. – С. 116-121.
  10. Козар Л.М. Логістика вантажних перевезень у прикладах на залізничному та автомобільному видах транспорту: навч посіб. / Л.М. Козар, Є.В. Романович, Г.М. Афанасов. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 206 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Системи автоматизованого проектування машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Експлуатація машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
3Будівельна техніка та виробнича база будівництваПромислове і цивільне будівництво
4Підвищення ефективності експлуатації машинПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
5Системи автоматизованого проектування машинОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств