Біловол Ганна Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2001 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю “Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні”.

Кандидат технічних наук з 2011 року.

Напрямок наукової діяльності:

Системи теплопостачання, енергозбереження в теплогенеруючих установках, організація виробничих систем та логістика.

Автор:

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 3 навчальних посібника та 2 патенти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Беловол А.В. Новый подход к проектированию гибких технологических систем высокой и сверхвысокой производительности для машиностроения / А.В. Беловол, Н.Э. Тернюк // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків: Національний аерокосмічний університет «ХАІ», 2003. – № 39/4. – С. 117–122.
 2. Сорокин В.Ф. Уровни концентрации технологического воздействия при механической обработке моноколес компрессоров и турбин газотурбинных двигателей / В.Ф. Сорокин, И.А. Тернюк, А.В. Беловол // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. – Харьков: «ХАИ», 2013. – № 4(76). – С. 73-79.
 3. Біловол Г.В. Моделювання множини загальних структур способів підвищення енергоефективності виробничих систем / Г.В. Біловол // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: международ. сб. науч. тр. – Донецк: ДВНЗ, 2014. – №1(47). – С. 21-28.
 4. Комар С.В. Гідрогазодинаміка теплоенергетичних установок / С.В. Комар, Г.В. Біловол // Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 30 с.
 5. Савенко В.В. Розрахунок параметрів теплової мережі / В.В. Савенко, О.В. Гришина, Г.В. Біловол // Методичні вказівки до курсової роботи та дипломного проектування з дисципліни «Теплові мережі» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 18 с.
 6. Єрощенков С.А. Теплотехнологічні процеси та установки [Текст] / С.А. Єрощенков, Н.А. Шаройко, Г.В. Біловол, О.В. Гришина // Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 61 с.
 7. Фалендиш А.П. Енергозбереження на залізничному транспорті та підприємствах галузі [Текст] / А.П. Фалендиш, Г.В. Біловол, О.В. Гришина // Методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 52 с.
 8. Сорокин В.Ф. Уровни концентрации технологического воздействия при механической обработке моноколес компрессоров и турбин газотурбинных двигателей / В.Ф. Сорокин, И.А. Тернюк, А.В. Беловол, Е.В. Шандыба // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: зб. наукових праць.- 2013 – №4. – Харків – НАКУ «ХАІ» ім. Н.Е. Жуковського. – С 73-79.
 9. Біловол Г.В. Моделювання множини загальних структур способів підвищення енергоефективності виробничих систем / Г.В. Біловол // Прогресивні технології і системи машинобудування: зб. наукових праць. – 2014. – №1. – Донецьк – ДонНТУ. – С. 21-28.
 10. Тернюк Н.Э. Классификационные признаки самоорганизующихся технологических систем / Н.Э. Тернюк, С.В. Луцкий, А.В. Беловол // Прогресивні технології і системи машинобудування: зб. наукових праць. – 2014 – №3-4. – ДонНТУ – С. 188-196.
 11. Печеник А.Н. Адаптивный подход к регулированию соотношения «эффект/затраты» у потребителей и предприятий, изготавливающих энергосберегающую технику для железных дорог / А.Н. Печеник, О.С. Букреева, А.В. Беловол, Н.Э. Тернюк // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – 2015 – №50. – Харків: УкрДУЗТ. – С. 259-266.
 12. Рубльов В.І. Ексергетичний аналіз двигунів / В.І. Рубльов, Г.В. Біловол // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016 – №153. – С. 203-206.
 13. Біловол Г. В. Обґрунтування вибору приводу обертання гвинта літального апарату / Г. В. Біловол, Н. Н. Отрешко, В. І. Рубльов, М. Б. Чубикало // Системи озброєння та військова техніка: науковий журнал. – 2017 – 2(50). – С.15-20

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гідрогазодинаміка теплоенергетичних установокТеплоенергетика
2Теплові мережіТеплоенергетика
3Організація виробництва та основи логістикиТеплоенергетика