Співробітники кафедри ТТДЕМ

Василенко Олег Вадимович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н

Василенко Олег Вадимович

Кандидат технічних наук з 2016 року

Тема дисертації: “Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива”

Науковий керівник: к.т.н., доцент  Корогодський В. А.

Напрямок наукової діяльності:

Теорія двигунів і енергоустановок, експериментальні дослідження процесів у них, дослідження та розрахунки нових схем або типів, теоретичні основи їх проектування, узгодження з характеристиками об’єктів призначення та споживачами енергії. Сумішоутворення та згоряння палива, використання традиційних і альтернативних палив у двигунах.

Автор понад 30 наукових публікацій з них: 11 статей у наукових фахових виданнях України, 1 патент України, 13- у матеріалах і тезах конференцій, та 5 навчально-методичних розробок.

Рукавішников Павло Володимирович

старший викладач, заступник декана

Рукавішников Павло Володимирович

у 1999 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Промислова теплоенергетика та енергозбереження». Автор понад 27 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Рукавішниковим П.В. видано та підготовлено до друку 15 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 14.

e-mail: Rukavishnikov@kart.edu.ua

телефон: +38(057)730-10-21

Каграманян Артур Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н, доцент

Каграманян Артур Олександрович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Тема дисертаційної роботи “Зниження експлуатаційних витрат дизельного палива газодизелем маневрового тепловоза”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Єрощенков С.А.

Напрямок наукової діяльності: підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 22 патенти та авторських свідоцтва.

Счастний Євген Євгенович

к.т.н., доцент

Счастний Євген Євгенович

У 1978 році закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю “Турбінобудування”.

Кандидат технічних наук з 1986 року.

Напрямок наукової діяльності: опалення, вентиляція та кондиціювання будівель та споруд, енергозбереження, використання парових та газових турбін в енергетиці та на транспорті.

Редько Ігор Олександрович

д.т.н., професор

Редько Ігор Олександрович

Закінчив у 1995 р. НТУ «ХПІ» за спеціальністю «котло- та реакторобудування»

Доктор технічних наук з 2020 р.

Основний напрямок дослідження: процеси горіння низькокалорійного палива; удосконалення джерел теплоти; підвищення рівня екологічної безпеки котлоагрегатів; тепло- газопостачання для промисловості та населення.

Бабіченко Юлія Анатоліївна

к.т.н., доцент

Бабіченко Юлія Анатоліївна

У 2001 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)

за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

Кандидат технічних наук з 2005 року

Тема дисертації: Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну холодильного обладнання блоку вторинної конденсації виробництва сиснтетичного аміаку

Науковий керівник: д.т.н., проф. Тошинський В.І.

Напрямок наукової діяльності: промислові холодильні системи, енергозбереження, автоматизовані системи управління технологічними процесами.

Біловол Ганна Володимирівна

к.т.н., доцент

Біловол Ганна Володимирівна

У 2001 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю “Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні”.

Кандидат технічних наук з 2011 року

Тема дисертації: “Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем”

Науковий керівник: д.т.н., професор Тернюк М.Е.

Напрямки наукової діяльності: Енергоефективність виробничих підприємств. Системи управління енергетичними та матеріальними ресурсами

Шкрегаль Олександр Миколайович

к.т.н., доцент

Шкрегаль Олександр Миколайович

У 2002 році закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства за спеціальністю «Механізація сільського господарства», спеціалізація «Транспорт у с.г.».

Кандидат технічних наук з 2011 року

Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів процесу і енергозберігаючих робочих органів культиваторів»

Науковий керівник: д.т.н. проф. Козаченко О.В.

Напрямки наукової діяльності: Обґрунтування методів і технічних засобів для технічного обслуговування і діагностування машин

Алексахін Олександр Олексійович

к.т.н., доцент

Алексахін Олександр Олексійович

У 1976 році закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

Кандидат технічних наук з 1987 року.

Тема дисертації: «Теплообмін у каналах прямокутного перерізу», 1987р.

Науковий керівник: проф. Левченко Б.О.

Напрямки наукової діяльності: Енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, інженерне обладнання міста

Кадневський Володимир Костянтинович

старший викладач

Кадневський Володимир Костянтинович

У 1985 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”. У 1991 – 1995 роках навчався в аспірантурі УкрДАЗТ за спеціальністю «Теплові двигуни»

Напрямки наукової діяльності: Теплові двигуни, енергозбереження, котельні установки