Кадневський Володимир Костянтинович

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1956

Освіта:

У 1985 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Промислова теплоенергетика”. У 1991 – 1995 роках навчався в аспірантурі УкрДАЗТ за спеціальністю «Теплові двигуни»

Напрямок наукової діяльності:

Теплові двигуни, енергозбереження, котельні установки

Автор:

Автор понад 35 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Кадневським В.К. видано та підготовлено до друку 35 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 18.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Єрощенков С.А., Кадневський В.Є., Петросянц В.А. Исследование влияния проходного сечения улитки БНА турбины ТКР-8,5 на эффективные показатели дизеля 6ЧН13/11,5 с системой отключения части цилиндров. / Сб. научн. тр. Авиационно-космическая техника и технология. Вып. – 9, – Харьков “ХАИ”. 1999. С. 55-59.
  2. Єрощенков С.А., Кадневський В.Є., Петросянц В.А. Метод відключення частини циліндрів для дизеля 6ЧН 13/11,5 і проблеми, що виникають при його застосуванні. / Збірник наукових праць. / Теплоенергетичні установки та екологія на залізничному транспорті. – ХарДАЗТ. Вип. 43. – Харків. – 2000. – С. 70-75.
  3. Михайлов І.Д., Каграманян А.О., Гридін О.П., Кадневський В.Є. Розробка ресурсозберігоючих технологій на базі промислових відходів залізничного транспорту України. / Збірник наукових праць. / Теплоенергетичні установки та екологія на залізничному транспорті. – ХарДАЗТ. Вип. 43. – Ха-рків. – 2000. – С. 75-80.
  4. Кадневський В.Є., Михайлов І.Д., Каграманян А.О. Програма курсу, методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» / Укр. держ. акад. зал. тр-ту. – Харків 2002. – 34 с.
  5. Каграманян А.О., Рукавішников П.В., Ярошенко Т.І., Кадневський В.Є. Визначення концентрації діоксиду сірки у відпрацьованих газах енергетичних установок. / Методичні вказівки до лабораторної роботи. / Харків: УкрДАЗТ, 2005.
  6. Каграманян А.О., Кадневський В.Є., Рукавишніков П.В. Визначення концентрації оксидів азоту у відпрацьованих газах енергетичних установок. / Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Методи та технічні засоби контролю промислових викидів» для студентів спеціальності «Теплоенергетика». / Хар. дер. акад. зал. тр-ту. – Харків, 2004. – 14 с.
  7. Каграманян А.О., Кадневський В.Є., Шаповалов М.Е. Визначення концентрації оксиду та диоксиду вуглецю у відпрацьованих газах енергетичних установок. / Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Методи та технічні засоби контролю промислових викидів» для студентів спеціальності «Теплоенергетика». / Хар. дер. акад. зал. тр-ту. – Харків, 2000. – 16 с.
  8. Кадневський В.Є., Михайлов І.Д., Каграманян А.О. Визначення аеродинамічних опорів ділянки повітряного тракту. / Методичні вказівки до лабораторної роботи. / Харків., УкрДАЗТ, 2002. – 10 с.
  9. Василенко О.В., Кадневський В.Є. Розрахунок на міцність елементів котельного агрегату Е-50-14/250. / Зб. наук. праць, Харк. держ. ак. залізнич. трансп. – Харків: ХарДАЗТ, 2004. – №60. С. 82 – 89.
  10. Ерощенков Д.С., Марченко А.П., Кадневский В.Е. Вибір параметрів системи утилізації теплоти відпрацьованих газів дизеля 6ЧН 13/11,5 для зимових умов експлуатації. / Міжвуз. зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2002. – Вип. 51. – с. 62 – 65.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Котельні установки промислових підприємствТеплоенергетика
2Енергозбереження в котельних установкахТеплоенергетика