Біловол Ганна Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2001 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю “Професійне навчання. Технологія і обладнання автоматизованого виробництва у машинобудуванні та приладобудуванні”.

Кандидат технічних наук з 2011 року.

Тема дисертації: “Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем”

Науковий керівник: д.т.н., професор Тернюк М.Е.

Напрямок наукової діяльності:

Енергоефективність виробничих підприємств. Системи управління енергетичними та матеріальними ресурсами

Автор:

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 3 навчальних посібника та 2 патенти

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Bilovol А., Komar S., Vasilenko O., Panchuk O., Rukavishnikov P. Ensuring maximum energy efficiency of working places on the basis of system energy audit. Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Techniques in a machine industry, No2(2020), Kharkiv: NTU “KhPI”, 2020. – pp. 79-84.
2. I. Ogorodnyk, O. Vysotska, M. Ternyuk, H. Bilovol. Development of the method ofstructural and parametric synthesis of the quanton diagnostic and health complex. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/9 (100) (2019), pp. 42-52.
3. Печеник А.Н. Адаптивный подход к регулированию соотношения «эффект/затраты» у потребителей и предприятий, изготавливающих энергосберегающую технику для железных дорог / А.Н. Печеник, О.С. Букреева, А.В. Беловол, Н.Э. Тернюк // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник наукових праць. – 2015 – №50. – Харків: УкрДУЗТ. – С. 259-266.
4. Імітаційне моделювання в задачах машинобудівного виробництва Г.В. Біловол, М.І. Гасанов, О.О. Клочко, ОВ Набока.; под ред. О.М. Шелкового // Навчальний посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2019. – 500 с.
5. V. Shapovalov, A. Klochko, M. Gasanov, A. Belovol Optimizing the technology of reconditioning large high precision gear rims. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – №1(3), Харків: ХНУРЕ. – С. 59-69.
6. А.А. Aleksahin, А.V. Panchuk, L.A. Parkhomenko, H.V. Bilovol. Heat transfer in the ducts of the cooling systems of traction motors. International Journal of Engineering & Technology. Vol 7, No 4.3 (2018), special Issue 3, pp. 315–319.
7. Рубльов В.І. Ексергетичний аналіз двигунів / В.І. Рубльов, Г.В. Біловол // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016 – №153. – С. 203-206.
8. Біловол Г.В. Моделювання множини загальних структур способів підвищення енергоефективності виробничих систем / Г.В. Біловол // Прогресивні технології і системи машинобудування: зб. наукових праць. – 2014. – №1. – Донецьк – ДонНТУ. – С. 21-28.
9. Сорокин В.Ф. Уровни концентрации технологического воздействия при механической обработке моноколес компрессоров и турбин газотурбинных двигателей / В.Ф. Сорокин, И.А. Тернюк, А.В. Беловол, Е.В. Шандыба // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: зб. наукових праць.- 2015 – №4. – Харків – НАКУ «ХАІ» ім. Н.Е. Жуковського. – С 73-79.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ГідрогазодинамікаТеплоенергетика
2Теплові мережіТеплоенергетика
3ЕнергоменеджментЕнергетичний менеджмент
4Організація виробництва та основи логістикиЕнергетичний менеджмент