Редько Ігор Олександрович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук

Рік народження: 1972

Освіта:

Закінчив у 1995 р. НТУ «ХПІ» за спеціальністю «котло- та реакторобудування»

Доктор технічних наук з 2020 р.

Тема дисертації «Централізовані системи теплопостачання на основі удосконалених технологічних методів і способів спалювання альтернативних палив».

Науковий консультант, д.т.н.; професор Приймак О.В.

Напрямок наукової діяльності:

Основний напрямок дослідження: процеси горіння низькокалорійного палива; удосконалення джерел теплоти; підвищення рівня екологічної безпеки котлоагрегатів; тепло- газопостачання для промисловості та населення.

Автор:

Має 8 патентів та понад 50 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Редько І. О., Редько А. О., Павловська А. А., Давиденко А. В., Павловський С. В., Куликова Н. В. Моделювання робочих процесів в топці парового водотрубного котла з метою зниження викидів оксиду азоту. – Академія наук республіки Молдова, Інститут енергетики «Проблеми регіональної енергетики» Електронний ресурс №1 (33) 2017, journal. ie. asm. md / assets / file s / 08_01_33_2017. pdf.,
2. Редько І. О., Редько А. О. Чисельне дослідження процесу спалювання низькокалорійного газу в подовому пальнику. – Науковий інформаційноаналітичний та інженерний журнал «Проблеми регіональної енергетики». Молдова, 2017. – №2 (34). – с. 72-81.
. 3. Редько І. О., Редько А. О., Редько О. Ф. Спалювання твердого палива в вихровий топці із зустрічними закрученими потоками. – Науковий інформаційноаналітичний та інженерний журнал «Проблеми регіональної енергетики». Молдова, 2017. – №3 (35). – с. 33-44.
 4. A. Redko, R. Dzhyoiev, A. Davidenko, A. Pavlovskaya, S. Pavlovskiy, I. Redko, N. Kulikova, O. Redko. Aerodynamic Processes and Heat Exchange in Furnace of a Steam Boiler with a Secondary Emitter. – Alexandria Engineering Journal. ( МНБД scopus).
5. Редько А. О., Давиденко А. В., Павловська А. А., Куликова Н. В., Павловський С. В., Редько І. О. Чисельні дослідження процесів спалювання газоподібного палива в топці парового водотрубного котла ДЕ- 10/14 з вторинним трубчастим випромінювачем. – Інженерно-фізичний журнал. – Національна академія наук Білорусі, 2019, Т. 92, №2 (березень-квітень) ( МНБД scopus).
6. A. Redko., I. Redko., S. Pavlovskiiy., N. Kulikova., A. Cherednik., O. Redko. Entropy generation analysis and thermal characteristics of radiation heating system. 35 Thermal Science – International Scientific Journal., 2019 ( МНБД scopus).
 7. Редько А. О., Редько І. О., Давиденко А. В., Павловський С. В., Редько О. Ф., Бурда Ю. А. Ентропійний аналіз процесів спалювання газу в топці водотрубного котла з вторинним випромінювачем. Інженерно-фізичний журнал. – Національна академія наук Білорусі, 2019 (МНБД scopus).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Котельні установкиТеплоенергетика
2Джерела теплопостачанняТеплоенергетика