Теплоенергетика

Шифр: 1406

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 15/5

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13700

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
тупеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Теплоенергетика” є к.т.н., доцент Бабіченко Ю.А.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики, технології теплоносіїв та палива. Набуття компетенцій та розвиток навичок для виконання інженерних завдань з моделювання, проектування та розрахунку теплоенергетичного обладнання. Формування знань, умінь та навичок для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, хто проявляє зацікавленість можливостями даної широкопрофільної спеціальності. Програма буде корисною для бажаючих отримати знання у сфері виробництва, ефективного використання і збереження енергетичних ресурсів та у подальшому застосовувати їх на підприємствах, які є виробниками та споживачами енергії незалежно від їх профілю.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі.
  • формується здатність застосовувати та інтегрувати знання і навичку з інших інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем.
  • вивчаються основи проектування та експлуатації теплоенергетичного обладнання.
  • формується здатність виявляти, класифікувати і оцінювати ефективність систем і компонентів на основі використання аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі.
  • формується вміння визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі.
  • формуються знання і розуміння комерційного та економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі.

Можливості працевлаштування

Широкий профіль спеціальності дає змогу у подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем у широкому спектрі сфери об’єктів професійної діяльності: теплоенергетичне обладнання і теплосилові установки залізничного транспорту (зокрема у локомотивних та вагонних депо, тепловозоремонтних та вагоноремонтних заводах, вокзалах, паливних складах); промислові печі та котли; теплопостачання та опалення; кондиціювання; системи охолодження; установки, системи та комплекси високотемпературної і низькотемпературної теплотехнологій; машинобудування; створення нових технологій та систем, науково-дослідні установи; нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Додаткова інформація

Після навчання випускники мають можливість швидкого кар’єрного зростання, ставши важливою частиною світового процесу зі сталого розвитку. У потужній та складній енергетичній галузі завжди наявна потреба у фахівцях, здатних допомогти зменшити енергоспоживання в світі, підвищити ефективність використання ресурсів та  уповільнити кліматичні зміни.