Бриксін Володимир Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1983 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Радіотехніка».

У 2007 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 2016 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.14 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної корекції швидкості». Науковий керівник – д.т.н., проф. С.М. Порошин.

Напрямок наукової діяльності:

Мікропроцесорна техніка, автоматичне управління.

Автор:

Понад 20 публікацій. З них наукових – 10 (в тому числі 2 у виданнях, що включенні до міжнародних наукометричних баз), навчально-методичних – 1, авторських свідоцтв – 2.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Sytnik B. et al. Construction of an analytical method for limiting the complexity of neural-fuzzy models with guaranteed accuracy // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2019. – №. 2 (4). – С. 6-13.
 2. Listrovaya E. S., Bryksin V. A., Kurtsev M. S. Modeling Local Scheduler Operation Based on Solution of Nonlinear Boolean Programming Problems // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Т. 53. – №. 5. – С. 766-775.
 3. Listrovoy S. et al. A uniform procedure of a system resources interaction in distributed computer media // Bulletin of NTU” KhPI”. Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management. – 2017. – Т. 8. – №. 3 (1225). – С. 101-107.
 4. Listrovoy S. et al. Development of maximum clique definition method in a non-oriented graph // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Т. 5. – №. 4. – С. 89.
 5. Листровая Е. С., Брыксин В. А., Курцев М. С. Модель работы локального планировщика на основе решения задач нелинейного булевого программирования // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – №. 53,№ 5. – С. 129-140.
 6. Брыксин В. А., Порошин С. М. Постановка задачи синтеза системы управления движением поездов // Системи обробки інформації. – 2015. – №. 10. – С. 174-177.
 7. Сытник Б.Т. Метод идентификации параметров инерционных объектов / Б.Т. Сытник, В.А. Брыксин, В.С. Михайленко, А.А. Пархоменко // Науково-технічний журнал «Інформаціно-керуючі системи на залізничному транспорті». – 2013. – №5. – C. 56-61.
 8. Сытник Б. Т. и др. Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2012. – №. 128.
 9. Сытник Б. Т. Реализация нейронечетких моделей и регуляторов гарантированной точности / Б.Т. Сытник, С.И. Яцько, В.А Брыксин // Науково-технічний журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – 2011. – №. 4. – С. 24-28.
 10. Загарий Г. И. Адаптивная фильтрация сигналов в системах измерения и управления / Г.І. Загарій, С.В. Панченко, Б.Т. Ситнік, В.А. Бриксін // Вісник Донецького національного университету, сер. А: Природничі науки. – 2009. – №. 1. – С. 46-49.
 11. Загарій Г. І. Критерій якості ухвалення рішення по керуванню в складній ієрархічній системі / Г.І. Загарій, С.В. Панченко, Б.Т. Ситнік, В.А. Бриксін // Науково-технічний журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – 2009. – №. 3. – С. 54-58.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Архітектура мікроконтролерів та комп'ютерівТехнології штучного інтелекту
2Технології захисту інформаціїТехнології штучного інтелекту
3Системи керування дронамиТехнології штучного інтелекту
4Контролери та їх програмне забезпеченняТехнології штучного інтелекту
5Архітектура та програмування промислових систем управлінняСпеціалізовані комп’ютерні системи
6Мікропроцесорна технікаКомп’ютерні інформаційно-управляючі системи