Бутенко Володимир Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1968

Освіта:

У 1987 році з відзнакою закінчив Харківський ордена «Знак Пошани» електромеханічний технікум транспортного будівництва ( ХЕМТТБ ) за спеціальністю автоматика та телемеханіка на залізничному транспорті, у 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті та у 1997 році аспірантуру за спеціальністю 05.13.06 автоматизація технологічних процесів та виробництва.

Напрямок наукової діяльності:

Інформаційні технології й стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Автор:

Автор 130 друкованих праць. У тому числі 43 у фахових виданнях, 19 патентів і 36 навчально-методичних розробок, серед яких 6 навчальних посібники з грифом МОН/УкрДУЗТ та одна монографія.

Нагороди та подяки:

1983 – почесна грамота Міністерства шляхів сполучень (МШС);

1985 – подяка Міністерства транспортного будівництва (МТБ);

2010 – почесна грамота Укрзалізниці;

2017 – грамота УкрДУЗТ, неодноразові заохочення Мінтрансу, Мінтрансзв’язку України (2001 – 2005).

Вибрані публікації:

Listrovoy S.V., Butenko V.M., Bryksin V. O., Golovko O. V. Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph [Text] / S. V. Listrovoy, V. M. Butenko, V. O. Bryksin, O. V. Golovko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №4 (89). – P. 12 – 17. DOІ: 10.15587/1729-4061.2017.111056