Нейчев Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1963

Освіта:

у 1986 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Інженер шляхів сполучення-електрик».
Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 114.04.02 при Харківському інституті інженерів залізничного транспорту зі спеціальностей 05.12.13 «Пристрої радіотехніки та засобів зв’язку» та 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління», номер диплома КН № 003271

Напрямок наукової діяльності:

розроблення систем керування стрілками і світлофорами, контроль стану колійних ділянок методом підрахунку осей, розроблення точкових колійних датчиків.

Автор:

понад 40 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Нейчевим О.В. підготовлено до друку та видано понад 40 науково-методичних та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Методика доказу функціональної безпеки мікроелектронних систем керування та регулювання руху поїздів. Керівний нормативний документ Укрзалізниці». Затверджено й введено в дію наказом “Укрзалізниці” № 452-Ц від 17.08.2001 р. / Кустов В.Ф. Клименко К.С., Нейчев О.В. – Київ. Міністерство транспорту України. 2002.
  2. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробування друк. / Кустов В.Ф, Нейчев О.В. – ДСТУ 4151-2003
  3. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробування / Кустов В., Нейчев О.В., Сисенко П.M. // ДСТУ 4178-2003.
  4. Гізбург М.Д.,Басов В.І., Загарій Г.І., Бойнік А.Б. та інші (всього 23 співавтори) Тлумачний російсько-англо-український словник з залізничної автоматики та зв’язку: Навчальній посібник для ВНЗ, (має гриф МОН України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” ISBN 5–7763–1391-0 Харків: ПП Видавництво “Нове слово”, 2004.- 512 с.
  5. Микропроцессорная система управления стрелками и сигналами с централизованным размещением оборудования. / Нейчев О.В., Кустов В.Ф. Шульга А.М. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009.- №4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інноваційні системи телекерування та контролюАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Системи диспетчерського керуванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Технології розробки пристроїв та систем керування рухом поїздівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Технології синтезу спеціалізованих апаратно-програмних засобівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології