Онопрейчук Дмитро В`ячеславович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1982

Освіта:

У 2008 році закінчив Академію внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (АВВМВСУ) за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України за спеціальністю «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (технічні науки). Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.М. Лисіков.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення зносостійкості деталей машин, покращення якості паливо-мастильних матеріалів.

Автор:

більше 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 6 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 

  1. Establishing a pattern in the influence of two-layer greasing on the wear resistance of rails / S. Voronin, B. Asadov, D. Onopreychuk, V. Stefanov, I. Hrunyk, V.Pashchenko, O.Zabula, O.Holovan, Y.Chernichenko, O. Kharkivskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  3/1 ( 105 ) 2020- р. 85-91.   DOI: 10.15587/1729-4061.2020.204201 
  2. The Impact of Two-Layer Lubrication Parameters on the Service Life of Railway Rails / S. Voronin, D. Onopreychuk, V. Stefanov, А. Babenko, E. Pavlova // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012039.   doi:10.1088/1757-899X/708/1/012039
  3. Determining the influence of carbon black in oil on the wear resistance of elements in the tribological system “steel – oil – bronze” / S. Voronin, D. Onopreychuk, O. Suranov, V. Stefanov, S. Kryvonogov, V. Pashchenko, H. Radionov, R. Gonchar, L. Safoshkina, M. Horbachov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, № 12(98), 2019. – p. 51-58.    DOI: 10.15587/1729-4061.2019.161951
  4. Study of the process of lubricant application on the friction surface using aerosol lubricators / S. Voronin, D. Onopreichuk, I. Hrunyk, B. Asadov, V. Stefanov // International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3), 2018. – p. 20-24.
  5. Voronin S.V. The Study of the predominant defect development in rails of underground systems after preventive grinding and lubrication / S. Voronin, O. Skoryk, V. Stefanov, D. Onopreychuk, Ye. Korostelov// Transbud – 2017. – MATEC Web of Conferences 116, 03005 (2017).
  6. Воронін С.В. Аналіз властивостей робочих рідин гідроприводів колійної техніки залізниць України [Текст] / С.В. Воронін, І.Ю. Сафонюк, Д.В. Онопрейчук, В.О. Стефанов, О.О. Суранов // Зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2016. – Вип. 165. – С. 90-98.
  7. Воронін С.В. Онопрейчук Д.В., Суранов О.О., Амінов Д.О. Огляд та аналіз конструкцій установок для отримання наночастинок вуглецю електродуговим методом/ зб. Наук. Праць УкрДАЗТ, 2013.- Вип. 141.- С. 253-258. (Стаття).
  8. Воронін С.В. Онопрейчук Д.В., Суранов О.О., Куц В.М. Лабораторний пристрій для отримання  наночастинок вуглецю / зб. Наук. Праць УкрДАЗТ, 2014.- Вип. 148.-Ч. 1.- С. 74-78 /Міжнародна науково-техн. конф. «Нові технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорті» 26-28 листопада 2014. (Стаття).
  9. Лисіков Є.М.Нанотехнології на залізничному транспорті [Навч. посібник] / Є.М.Лисіков, С.В.Воронін, О.О.Скорик, Д.В.Онопрейчук. – Харків: ДІСА ПЛЮС, 2013. – 212с.
  10. Пат. 105616 Україна, МПК  C01B 31/02. Пристрій для отримання наночастинок вуглецю електродуговим способом / С. В. Воронін, О. В. Суранов, Д. В. Онопрейчук, О. О. Суранов, Д. О. Суранов, В. О. Стефанов ; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № 201311540 ; заявл. 30.09.2013 ; опублік. 26.05.2014, Бюл. № 10. – 7 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: