Силабуси навчальних дисциплін

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»

Акредитація ОПП – липень 2023 року.