Результати опитувань

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти:
Освітньо-наукова програма «Залізничний транспорт»