Дорожні цементні бетони з високою міцністю на розтяг

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Захаров Денис Сергійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н.. проф. Толмачов Сергій Миколайович

Спеціальність: 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

Захист: 05.07.2019

Статус: Захищена