Бетони та вироби для трамвайних колій підвищеної стійкості до динамічних, електричних і температурних впливів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Палант Олена Валентинівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н.. проф. Плугін Дмитро Артурович

Спеціальність: 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

Захист: 25.10.2019

Статус: Захищена