Формування автоматизованої технології перевезення небезпечних вантажів на основі ризик-орієнтованих підходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор філософії

Автор: Кульова Дар’я Олександрівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Лаврухін Олександр Валерійович

Спеціальність: 275 - Транспортні технології

Захист: 23.02.2021

Статус: Захищена