Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Мозговий Андрій Олексійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Вайнберг Олександр Ісаакович

Спеціальність: 05.22.06 – залізнична колія

Захист: 24.10.2019

Статус: Захищена